Vodácký maraton na Berounce


Seznamy a součty účastníků

Pod odkazem „Seznam všech startujících“ najdete abecedně seřazené všechny účastníky Vodáckého maratonu na Berounce, kteří závod alespoň jednou jeli. Ke každému jménu je přiřazen údaj o odjetých ročnících, údaj o počtu startů a počet získaných bodů.

 

Seznam všech startujících účastníků

Všichni od 1. do 41. ročníku