Vodácký maraton na řece Berounce


Propozice

Propozice 41. ročníku Vodáckého maratonu na Berounce

  • maraton je zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi
  • maraton finančně podporuje STŘEDOČESKÝ KRAJ a MĚSTO BEROUN
  • pořadatelem maratonu je oddíl kanoistiky TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
  • organizačně maraton zajišťuje spolek vodáků VODMAR Beroun z.s.

Termín: 19. 5. 2018

Trasa: start v Dolanech u Chrástu – cíl pod Nezabudickým jezem u Branova = celkem 58,3 km

Podmínky účasti: kompletně a čitelně vyplněná a podepsaná přihláška, základní znalosti ovládání lodě, odjetí celého maratonu po stanovené trase pouze vlastní silou a bez cizí pomoci i při přenášení, řídit se pokyny pořadatelů, na každé soutěžící posádce musí být minimálně jedna osoba starší 18ti let

Kategorie posádek: Dětská, Dámská, Mix, Mix-senior, Junioři, Muži, Chlapi, Veteráni, Kmeti
mimo dětské kategorie rozhoduje pro zařazení do příslušné kategorie: SLOŽENÍ posádky (muž nebo žena) a VĚK posádky (součet let obou členů)

Dětská – posádku tvoří minimálně osmnáctiletý(á) a dítě mladší 15 let
Dámská – posádka dvou žen, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let
Mix – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 80 let
Mix-senior – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 80 let
Junioři – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 60 let
Muži – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 60 let a nižší než 75 let
Chlapi – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 75 let a nižší než 100 let
Veteráni – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 100 let a nižší než 120 let
Kmeti – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 120 let

Podmínky k zařazení do kategorie: jízda na klasické turistické lodi, která je uzpůsobena pro dva pádly pádlující (háček a zadák) v přední a zadní části lodě, její maximální délka je do 535 cm a minimální šířka v nejširším místě 78 cm. Loď, která nebude splňovat uvedené podmínky a rozměry nemůže být zařazena do některé z výše uvedených kategorií a její posádka tak jede bez možnosti umístit se v Absolutním pořadí VMB. O zařazení či nezařazení do kategorie rozhoduje u sporných lodí kapitánský můstek.

Pramice, raft, singl (C1) a kajak (K1, K2): jedou mimo kategorie a nejsou zařazeni do hodnocení Absolutního pořadí VMB.

Start v Dolanech – jak postupovat, aby posádka mohla odstartovat:
Toto kolečko musí absolvovat kompletní posádka!!!

1. Zastavení: Na autě před místem startu jsou vyvěšeny startovní listiny. Posádka přihlášená v termínu si na nich zjistí své startovní číslo a čas startu. Pokud ale do termínu přihláška podána nebyla, je nutno ji vyplnit na stolku vedle auta. V obou případech postupuje posádka ke 2. Zastavení.
2. Zastavení: Registrace posádky a přidělení startovního čísla k nalepení na pravou stranu špičky lodě. Posádka dále postupuje k 3. Zastavení.
3. Zastavení: Posádka zde obdrží propozice, popis a itinerář trasy maratonu, pamětní listy a po zaplacení startovného postupuje na 4. Zastavení.
4. Zastavení: Kontrola a případně doplnění nebo upřesnění údajů na přihlášce, její podepsání všemi členy posádky a výdej poukázek na jídlo a pití. To je vše, pak už jenom vlastní příprava a start.

Ceny, pokud dojedou do ukončení měření času, obdrží: nejmladší a nejstarší závodník (-nice), nejrychlejší pramice, raft a singl, kajakáři (K1) a deblkajakáři (K2) na prvních třech místech, první tři posádky v jednotlivých kategoriích a prvních devět nejrychlejších posádek v Absolutním pořadí VMB (celkem 96 věcných cen)

Startovné: dospělá osoba 250 Kč, dítě do 15 let 150 Kč – vybírá se po přidělení startovního čísla, za přihlášku podanou po termínu nebo až na startu je příplatek 300 Kč za loď

Ubytování: zdarma na tábořišti v Dolanech z pátku 18. května na sobotu 19. května 2018, zdarma na tábořišti v Branově od pátku 18. května do neděle 20. května 2018

Jídlo a pití: zajištěno v dostatečném množství v cíli maratonu (závodníci při startu obdrží poukázky)

Přeprava: ze startu do cíle pořadatel zajišťuje pouze přepravu zavazadel soutěžících, nikoliv jejich vozidel

Ošetření: v cíli maratonu je v sobotu od 14:00 do 19:00 hodin k dispozici lékař (stan bude označen)

Pojištění: je uzavřené u pojišťovny Kooperativa Praha, tiskopisy pro nahlášení události jsou u pořadatelů

Protesty: se podávají proti vkladu 500 Kč, pokud bude protest oprávněný, vklad se vrací zpět

Sponzoři: uvedeni na našich www stránkách, na tiskovinách, ve výsledkové listině a budou prezentováni v cíli závodu

Časový rozpis:
od 6:30 prezence závodníků, výdej startovních čísel, poukázek, kontrola a podpis přihlášek při prezenci je nutná účast všech členů posádky
v 7:45 informace k trati, upozornění a pokyny
v 8:00 prvních tří lodí, v každé následující minutě startují současně další tři lodě v pořadí: Dětská, Dámská, rafty, pramice, Mix-senior, Mix, Junioři, Kmeti, Veteráni, Chlapi, Muži, singly, kajaky
v 17:15 ukončeno měření časů, nedojeté posádky budou uvedeny ve výsledkové listině bez času jízdy
od 18:15 vyhlášení výsledků a taneční vystoupení dětí z MŠ
od 19:15 hudba, zpěv, taneční parket a táborák
Podrobný časový rozpis programu bude vyvěšen na startu, v cíli a uveden na našich stránkách.

Přihlášky: odeslat on-line (bude spuštěno 1.4.2018) vyplněný formulář na adrese    www.vodm ar-beroun.cz    (podpisy se doplňují až na startu), nebo podepsané, čitelně a úplně vyplněné formuláře, které jsou na našich stránkách ke stažení, poslat poštou na adresu VODMAR Beroun z.s., Puchmajerova 1020, 266 01 Beroun v termínu do 24:00 hodin dne 12. května 2018 !!!

Přihlášky po tomto termínu budou považovány již za přihlášky podané až na startu a může se stát, že budete zařazeni na konec startovní listiny bez ohledu na vaši kategorii. A hlavně, zbytečně platíte víc!!!

Do přihlášek neuvádějte přezdívky, zkratky apod. Komplikuje to zpracování přehledů a statistik Vodáckého maratonu. Nesprávně a neúplně vyplněná přihláška, případně nepodepsaná je důvodem k diskvalifikaci posádky. U žen prosíme o uvedení také rodného příjmení, pokud pod tímto příjmením maraton již někdy jela.

Všichni z Kapitánského můstku VMB se těší na vaši účast.

 

Propozice ke stažení: propozice-2018.pdf

Přihlášky ke stažení: přihláška-posádka-2018.pdf, přihláška-pramice-raft-2018.pdf, přihláška-kajak-singl-2018.pdf, přihláška-kajak-K2-2018.pdf