Vodácký maraton na Berounce


Propozice

 

Propozice 46. ročníku
20. května 2023
maraton je zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi
maraton finančně podporuje MĚSTO BEROUN
pořadatelem maratonu je TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
organizačně maraton zajišťuje spolek vodáků VODMAR
Beroun z.s.
Trasa:
- start v Dolanech u Chrástu – cíl pod Nezabudickým jezem u Branova = celkem 58,3 km
- každá posádka dostane na startu popis tratě s kilometrovníkem
- start posádky na vlastní nebezpečí
Podmínky účasti:
kompletně a čitelně vyplněná a podepsaná přihláška, základní znalosti ovládání lodě, odjetí celého
maratonu po stanovené trase pouze vlastní silou a bez cizí pomoci včetně přenášení jezů, řídit se
pokyny pořadatelů, v každé posádce musí být minimálně jedna osoba starší 18 let
Kategorie posádek:
Dětská, Dámská, Štafeta, Mix, Mix-senior, Junioři, Muži, Chlapi, Veteráni, Kmeti
mimo štafety a dětské kategorie rozhoduje pro zařazení do příslušné kategorie:
SLOŽENÍ posádky (muž nebo žena) a VĚK posádky (součet let obou členů)
Dětská – posádku tvoří minimálně osmnáctiletý(á) a dítě mladší 15 let
Dámská – posádka dvou žen, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let
Štafeta – posádka čtyř závodníků, v lodi vždy osoba starší 18 let, v polovině závodu výměna posádky
Mix – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 80 let
Mix-senior – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 80 let
Junioři – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 60 let
Muži – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 60 let a nižší než 75 let
Chlapi – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 75 let a nižší než 100 let
Veteráni – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 100 let a nižší než 120 let
Kmeti – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 120 let
Podmínky k zařazení do kategorie:
jízda na klasické turistické lodi, která je uzpůsobena pro dva pádly pádlující (háček a zadák) v přední a
zadní části lodě. Pádlující používají pádla pouze s jedním listem. Maximální délka lodi je 535 cm a
minimální šířka v nejširším místě 78 cm. Loď, která nebude splňovat uvedené podmínky a rozměry,
nemůže být zařazena do některé z výše uvedených kategorií. Její posádka zároveň jede bez možnosti
umístit se v Absolutním pořadí VMB. O zařazení či nezařazení do kategorie rozhoduje u sporných lodí
kapitánský můstek.
Pramice, raft, singl (C1), kajak (K1, K2), SUP (muži, ženy):
jedou mimo hlavní kategorie závodu ve vlastních kategoriích a nejsou zařazeny do hodnocení
Absolutního pořadí
Start v Dolanech – jak postupovat, aby posádka mohla odstartovat:
Následující kolečko musí absolvovat kompletní posádka!!!
1. Zastavení: Na autě před místem startu jsou vyvěšeny startovní listiny. Posádka přihlášená v termínu
si na nich zjistí své startovní číslo a čas startu. Pokud nebyla přihláška podána v termínu, je nutno ji
vyplnit na stolku vedle auta. V obou případech postupuje posádka k 2. Zastavení.
2. Zastavení: Registrace posádky a přidělení startovního čísla k nalepení na pravou stranu špičky lodě.
Posádka dále postupuje k 3. Zastavení.
3. Zastavení: Posádka zde obdrží propozice, popis a itinerář trasy maratonu, pamětní listy a po
zaplacení startovného postupuje na 4. Zastavení.
4. Zastavení: Kontrola a případně doplnění nebo upřesnění údajů na přihlášce, její podepsání všemi
členy posádky a výdej poukázek na občerstvení v cíli. To je vše, pak už jenom vlastní příprava a start.
 
Ceny, pokud dojedou do ukončení měření času, obdrží:
nejmladší a nejstarší závodník/ce; nejrychlejší pramice a raft; singl (C1), kajakáři (K1), deblkajakáři (K2)
a SUP (muži, ženy) na prvních třech místech; první tři posádky v jednotlivých kategoriích a prvních devět
nejrychlejších posádek v Absolutním pořadí VMB
Startovné:
- dospělá osoba 350 Kč, dítě do 15 let 50 Kč – vybírá se po přidělení startovního čísla
- za přihlášku podanou po termínu nebo na startu je účtován administrační poplatek 300 Kč za loď
Ubytování:
- zdarma na tábořišti v Dolanech z pátku 19. května na sobotu 20. května 2023
- zdarma na tábořišti v Branově od pátku 19. května do neděle 21. května 2023
Jídlo a pití:
zajištěno v dostatečném množství v cíli maratonu
Přeprava:
- ze startu do cíle pořadatel zajišťuje pouze přepravu zavazadel soutěžících, nikoliv vozidel soutěžících
- pořadatel neposkytuje přepravu z cíle na start po ukončení maratonu
Ošetření:
v cíli není zabezpečena zdravotnická služba; odstoupivší závodníky a jejich lodě nikdo nesváží do cíle; v
případě odstoupení ze závodu je nutné kontaktovat pořadatele na 724 380 194
Pojištění:
úrazové pojištění je uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s. ; tiskopisy pro nahlášení události jsou u pořadatelů
Protesty:
se podávají proti vkladu 1000 Kč; pokud bude protest oprávněný, vklad se vrací zpět
Sponzoři:
budou uvedeni na webových stránkách maratonu, na tiskovinách, ve výsledkové listině a budou
prezentováni při vyhlášení výsledků závodu
Časový rozpis:
od 7:00 prezence závodníků, výdej startovních čísel, poukázek, kontrola a podpis přihlášek
při prezenci je nutná účast všech členů posádky
v 7:45 informace k trati, upozornění a pokyny
v 8:00 start prvních dvou lodí, v každé následující minutě startují současně další dvě lodě v pořadí:
Dětská, Dámská, rafty, pramice, Mix-senior, Mix, Junioři, Kmeti, Veteráni, Chlapi, Muži, singly,
kajaky
v 17:20 ukončeno měření časů (posádky dojeté po ukončení měření času budou uvedeny ve výsledkové
listině bez času jízdy)
od 17:30 vyhlášení výsledků
Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií je závod oficiálně ukončen. Podrobný časový rozpis programu
bude vyvěšen na startu, v cíli.
Přihlášky:
odeslat on-line vyplněný formulář na adrese www.vodmar-beroun.cz (podpisy se doplňují až na startu),
nebo podepsané, čitelně a úplně vyplněné formuláře, které jsou na našich stránkách ke stažení, poslat
poštou na adresu Jaroslav Tomeš, Vodácký maraton na Berounce, Branislavova 1420, 266 01 Beroun.
v termínu do 24:00 hodin dne 14. května 2023 !!!
Přihlášky po tomto termínu budou považovány již za přihlášky podané až na startu a může se stát, že
budete zařazeni na konec startovní listiny (startovního pole) bez ohledu na kategorii posádky. A hlavně,
zbytečně platíte víc!!!
Do přihlášek neuvádějte přezdívky, zkratky apod. Komplikuje to zpracování přehledů a statistik
Vodáckého maratonu. Nesprávně či neúplně vyplněná přihláška (i jen nepodepsaná) je důvodem
k diskvalifikaci posádky. U žen prosíme o uvedení rodného příjmení v případě, že pod tímto příjmením již
maraton někdy absolvovala.
Kontakty:
jsou uvedeny na našich stránkách www.vodmar-beroun.cz
Všichni z Kapitánského můstku VMB se těší na Vaši účast.

Propozice 46. ročníku

20. května 2023

- maraton je zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi

- maraton finančně podporuje MĚSTO BEROUN

- pořadatelem maratonu je TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.

- organizačně maraton zajišťuje spolek vodáků VODMAR Beroun z.s.

Trasa:

- start v Dolanech u Chrástu – cíl pod Nezabudickým jezem u Branova = celkem 58,3 km

- každá posádka dostane na startu popis tratě s kilometrovníkem

- start posádky na vlastní nebezpečí

Podmínky účasti:

kompletně a čitelně vyplněná a podepsaná přihláška, základní znalosti ovládání lodě, odjetí celého maratonu po stanovené trase pouze vlastní silou a bez cizí pomoci včetně přenášení jezů, řídit se pokyny pořadatelů, v každé posádce musí být minimálně jedna osoba starší 18 let a pro účastníky závodu mladší 15 let je povinná plovací vesta.

Kategorie posádek:

Dětská, Dámská, Štafeta, Mix, Mix-senior, Junioři, Muži, Chlapi, Veteráni, Kmeti

mimo štafety a dětské kategorie rozhoduje pro zařazení do příslušné kategorie:

SLOŽENÍ posádky (muž nebo žena) a VĚK posádky (součet let obou členů)

Dětská – posádku tvoří minimálně osmnáctiletý(á) a dítě mladší 15 let

Dámská – posádka dvou žen, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let

Štafeta – posádka čtyř závodníků, v lodi vždy osoba starší 18 let, v polovině závodu výměna posádky

Mix – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 80 let

Mix-senior – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 80 let

Junioři – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 60 let

Muži – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 60 let a nižší než 75 let

Chlapi – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 75 let a nižší než 100 let

Veteráni – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 100 let a nižší než 120 let

Kmeti – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 120 let

 

Podmínky k zařazení do kategorie:

jízda na klasické turistické lodi, která je uzpůsobena pro dva pádly pádlující (háček a zadák) v přední a zadní části lodě. Pádlující používají pádla pouze s jedním listem. Maximální délka lodi je 535 cm a minimální šířka v nejširším místě 78 cm. Loď, která nebude splňovat uvedené podmínky a rozměry, nemůže být zařazena do některé z výše uvedených kategorií. Její posádka zároveň jede bez možnosti umístit se v Absolutním pořadí VMB. O zařazení či nezařazení do kategorie rozhoduje u sporných lodí kapitánský můstek.

Pramice, raft, singl (C1), kajak (K1, K2), paddleboard (muži, ženy):

jedou mimo hlavní kategorie závodu ve vlastních kategoriích a nejsou zařazeny do hodnocení Absolutního pořadí

Start v Dolanech – jak postupovat, aby posádka mohla odstartovat:

Následující kolečko musí absolvovat kompletní posádka!!!

1. Zastavení: Na autě před místem startu jsou vyvěšeny startovní listiny. Posádka přihlášená v termínu si na nich zjistí své startovní číslo a čas startu. Pokud nebyla přihláška podána v termínu, je nutno ji vyplnit na stolku vedle auta. V obou případech postupuje posádka k 2. Zastavení.

2. Zastavení: Registrace posádky a přidělení startovního čísla k nalepení na pravou stranu špičky lodě.

Posádka dále postupuje k 3. Zastavení.

3. Zastavení: Posádka zde obdrží propozice, popis a itinerář trasy maratonu, pamětní listy a po zaplacení startovného postupuje na 4. Zastavení.

4. Zastavení: Kontrola a případně doplnění nebo upřesnění údajů na přihlášce, její podepsání všemi členy posádky a výdej poukázek na občerstvení v cíli. To je vše, pak už jenom vlastní příprava a start.

 

Ceny, pokud dojedou do ukončení měření času, obdrží:

nejmladší a nejstarší závodník/ce; nejrychlejší pramice a raft; singl (C1), kajakáři (K1), deblkajakáři (K2) a SUP (muži, ženy) na prvních třech místech; první tři posádky v jednotlivých kategoriích a prvních devět nejrychlejších posádek v Absolutním pořadí VMB

Startovné:

- dospělá osoba 350 Kč, dítě do 15 let 150 Kč – vybírá se po přidělení startovního čísla

- za přihlášku podanou po termínu nebo na startu je účtován administrační poplatek 300 Kč za loď

Ubytování:

- zdarma na tábořišti v Dolanech z pátku 19. května na sobotu 20. května 2023

- zdarma na tábořišti v Branově od pátku 19. května do neděle 21. května 2023

Jídlo a pití:

zajištěno v dostatečném množství v cíli maratonu

Přeprava:

- ze startu do cíle pořadatel zajišťuje pouze přepravu zavazadel soutěžících, nikoliv vozidel soutěžících

- pořadatel neposkytuje přepravu z cíle na start po ukončení maratonu

Ošetření:

v cíli není zabezpečena zdravotnická služba; odstoupivší závodníky a jejich lodě nikdo nesváží do cíle; v případě odstoupení ze závodu je nutné kontaktovat pořadatele na 724 380 194

Pojištění:

úrazové pojištění je uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s. ; tiskopisy pro nahlášení události jsou u pořadatelů

Protesty:

se podávají proti vkladu 1000 Kč; pokud bude protest oprávněný, vklad se vrací zpět

Sponzoři:

budou uvedeni na webových stránkách maratonu, na tiskovinách, ve výsledkové listině a budou prezentováni při vyhlášení výsledků závodu

Časový rozpis:

od 7:00 prezence závodníků, výdej startovních čísel, poukázek, kontrola a podpis přihlášek při prezenci je nutná účast všech členů posádky

v 7:45 informace k trati, upozornění a pokyny

v 8:00 start prvních dvou lodí, v každé následující minutě startují současně další dvě lodě v pořadí:

Dětská, Dámská, rafty, pramice, Mix-senior, Mix, Junioři, Kmeti, Veteráni, Chlapi, Muži, singly, kajaky

v 17:20 ukončeno měření časů (posádky dojeté po ukončení měření času budou uvedeny ve výsledkové

listině bez času jízdy)

od 17:30 vyhlášení výsledků

Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií je závod oficiálně ukončen. Podrobný časový rozpis programu bude vyvěšen na startu, v cíli.

Přihlášky:

odeslat on-line vyplněný formulář na adrese www.vodmar-beroun.cz (podpisy se doplňují až na startu), nebo podepsané, čitelně a úplně vyplněné formuláře, které jsou na našich stránkách ke stažení, poslat poštou na adresu:

Jaroslav Tomeš, Vodácký maraton na Berounce, Branislavova 1420, 266 01 Beroun.

v termínu do 24:00 hodin dne 14. května 2023 !!!

Přihlášky po tomto termínu budou považovány již za přihlášky podané až na startu a může se stát, že budete zařazeni na konec startovní listiny (startovního pole) bez ohledu na kategorii posádky. A hlavně, zbytečně platíte víc!!!

Do přihlášek neuvádějte přezdívky, zkratky apod. Komplikuje to zpracování přehledů a statistik Vodáckého maratonu. Nesprávně či neúplně vyplněná přihláška (i jen nepodepsaná) je důvodem k diskvalifikaci posádky. U žen prosíme o uvedení rodného příjmení v případě, že pod tímto příjmením již maraton někdy absolvovala.

Kontakty:

jsou uvedeny na našich stránkách  www.vodmar-beroun.cz 

Všichni z Kapitánského můstku VMB se těší na Vaši účast.

 

  PROPOZICE KE STAŽENÍ  

Přihlášky pro všechny, kromě pramic a raftů - k tisku

Přihlášky pro pramice a rafty - k tisku