Vodácký maraton na Berounce


Propozice

Propozice 45. ročníku Vodáckého maratonu na Berounce

 
  • maraton je zařazen do projektu ČUS Sportuj s námi
  • maraton finančně podporuje MĚSTO BEROUN 
  • pořadatelem maratonu je TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
  • organizačně maraton zajišťuje Kanoistický oddíl TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.

 

Trasa:

start v Dolanech u Chrástu – cíl pod Nezabudickým jezem u Branova = celkem 58,3 km 

Podmínky účasti:

kompletně a čitelně vyplněná a podepsaná přihláška, základní znalosti ovládání lodě, odjetí celého maratonu po stanovené trase pouze vlastní silou a bez cizí pomoci včetně přenášení jezů, řídit se pokyny pořadatelů, v každé soutěžící posádce musí být minimálně jedna osoba starší 18 let

Kategorie posádek:

Dětská, Dámská, Mix, Mix-senior, Junioři, Muži, Chlapi, Veteráni, Kmeti

mimo dětské kategorie rozhoduje pro zařazení do příslušné kategorie:

SLOŽENÍ posádky (muž nebo žena) a VĚK posádky (součet let obou členů)  

Dětská – posádku tvoří minimálně osmnáctiletý(á) a dítě mladší 15 let

Dámská – posádka dvou žen, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let

Mix – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 80 let 

Mix-senior – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 80 let

Junioři – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 60 let

Muži – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 60 let a nižší než 75 let 

Chlapi – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 75 let a nižší než 100 let 

Veteráni – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 100 let a nižší než 120 let

Kmeti – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 120 let 

Štafeta - posádka čtyř závodníků (2x2) na kánoji bez ohledu na pohlaví a věk (první dvojice nasedne do kánoje na startu a v polovině trasy předají štafetu druhé dvojici, která dojede do cíle

 

Podmínky k zařazení do kategorie:

jízda na klasické turistické lodi, která je uzpůsobena pro dva pádly pádlující (háček a zadák) v přední a zadní části lodě. Pádlující používají pádla pouze s jedním listem! Maximální délka lodi je 535 cm a minimální šířka v nejširším místě 78 cm. Loď, která nebude splňovat uvedené podmínky a rozměry, nemůže být zařazena do některé z výše uvedených kategorií. Její posádka zároveň jede bez možnosti umístit se v Absolutním pořadí VMB. O zařazení či nezařazení do kategorie rozhoduje u sporných lodí kapitánský můstek.

 

Pramice, raft, singl (C1), kajak (K1, K2) a štafety:

jedou mimo kategorie a nejsou zařazeni do hodnocení Absolutního pořadí VMB. 

 

Start v Dolanech – jak postupovat, aby posádka mohla odstartovat:

Následující kolečko musí absolvovat kompletní posádka!!!

1. Zastavení: Na autě před místem startu jsou vyvěšeny startovní listiny. Posádka přihlášená v termínu si na nich zjistí své startovní číslo a čas startu. Pokud nebyla přihláška podána v termínu, je nutno ji vyplnit na stolku vedle auta. V obou případech postupuje posádka k 2. Zastavení.

2. Zastavení: Registrace posádky a přidělení startovního čísla k nalepení na pravou stranu špičky lodě. Posádka dále postupuje k 3. Zastavení.

3. Zastavení: Posádka zde obdrží propozice, popis a itinerář trasy maratonu, pamětní listy a po zaplacení startovného postupuje na 4. Zastavení.

4. Zastavení: Kontrola a případně doplnění nebo upřesnění údajů na přihlášce, její podepsání všemi členy posádky a výdej poukázek na jídlo a pití. To je vše, pak už jenom vlastní příprava a start. 

 

Ceny, pokud dojedou do ukončení měření času, obdrží:

nejmladší a nejstarší závodník/ce, nejrychlejší pramice, raft a singl, kajakáři (K1) a deblkajakáři (K2) na prvních třech místech, první tři posádky v jednotlivých kategoriích a prvních devět nejrychlejších posádek v Absolutním pořadí VMB (celkem 96 věcných cen).

 

Startovné

dospělá osoba 250 Kč, dítě do 15 let 150 Kč – vybírá se po přidělení startovního čísla,

za přihlášku podanou po termínu nebo až na startu je příplatek 300 Kč za loď

 

Ubytování:

zdarma na tábořišti v Dolanech z pátku 20. května na sobotu 21. května 2022

zdarma na tábořišti v Branově od pátku 20. května do neděle 22. května 2022

 

Ubytování zdarma je pouze pro přihlášené účastníky maratonu a jejich doprovod.

 

Jídlo a pití:

zajištěno v dostatečném množství v cíli maratonu (závodníci při startu obdrží poukázky)

 

Přeprava:

ze startu do cíle pořadatel zajišťuje pouze přepravu zavazadel soutěžících, nikoliv jejich vozidel

pořadatel neposkytuje přepravu z cíle na start po ukončení maratonu

 

Ošetření:

v cíli není zabezpečena zdravotnická služba; odstoupivší závodníky a jejich lodě nikdo nesváží do cíle; v případě odstoupení ze závodu je nutné kontaktovat pořadatele

 

Pojištění:

úrazové pojištění je uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s ; tiskopisy pro nahlášení události jsou u pořadatelů

 

Protesty:

se podávají proti vkladu 1000 Kč, pokud bude protest oprávněný, vklad se vrací zpět

 

Sponzoři:

budou uvedeni na webových stránkách maratonu, na tiskovinách, ve výsledkové listině a budou prezentováni v cíli závodu

 

Časový rozpis:

od 6:30 prezence závodníků, výdej startovních čísel, poukázek, kontrola a podpis přihlášek

při prezenci je nutná účast všech členů posádky

v 7:45 informace k trati, upozornění a pokyny

v 8:00 start prvních tří lodí, v každé následující minutě startují současně další tři lodě v pořadí:

          Dětská, Dámská, Štafeta, rafty, pramice, Mix-senior, Mix, Junioři, Kmeti, Veteráni, Chlapi, Muži, singly, kajaky

v 17:15 ukončeno měření časů (posádky dojeté po ukončení měření času budou uvedeny ve výsledkové listině bez času jízdy)

od 18:15 vyhlášení výsledků

od 19:15 hudba, zpěv, taneční pažit a táborák

Podrobný časový rozpis programu bude vyvěšen na startu, v cíli a uveden na webových stránkách maratonu.

 

Přihlášky:

odeslat on-line (bude spuštěno o půlnoci z 31.3.2022 na 1.4.2022) vyplněný formulář na adrese www.vodmar-beroun.cz (podpisy se doplňují až na startu), nebo podepsané, čitelně a úplně vyplněné formuláře, které jsou na našich stránkách ke stažení, poslat poštou na adresu Jaroslav Tomeš, Vodácký maraton na Berounce, Branislavova 1420, 266 01 Beroun. 

v termínu do 24:00 hodin dne 15. května 2022 !!!

Přihlášky po tomto termínu budou považovány již za přihlášky podané až na startu a může se stát, že budete zařazeni na konec startovní listiny (startovního pole) bez ohledu na kategorii posádky. A hlavně, zbytečně platíte víc!!!

Do přihlášek neuvádějte přezdívky, zkratky apod. Komplikuje to zpracování přehledů a statistik Vodáckého maratonu. Nesprávně či neúplně vyplněná přihláška (i jen nepodepsaná) je důvodem k diskvalifikaci posádky. U žen prosíme o uvedení rodného příjmení v případě, že pod tímto příjmením již maraton někdy absolvovala. 

 

Kontakty:

jsou uvedeny na našich stránkách www.vodmar-beroun.cz

Všichni z Kapitánského můstku VMB se těší na Vaši účast.

 

 PROPOZICE KE STAŽENÍ