Vodácký maraton na Berounce


Propozice

Propozice 47. ročníku Vodáckého Maratonu na Berounce

 

  • maraton je zařazen do projektu Tipsport Sportuj s námi
  • maraton finančně podporuje MĚSTO BEROUN  
  • pořadatelem maratonu je TJ LOKOMOTIVA BEROUN z.s.
  • organizačně maraton zajišťuje spolek vodáků VODMAR Beroun z.s. 

 

Trasa:  

- start v Dolanech u Chrástu (124,6 řkm) – cíl pod Nezabudickým jezem u Branova (66,3 řkm) = celkem 58,3 km

- střídání štafet na rybárně Rakolusky (97,6 řkm)

- každá posádka dostane na startu popis tratě s kilometrovníkem

- start posádky na vlastní nebezpečí

 

Podmínky účasti: 

kompletně a čitelně vyplněná a podepsaná přihláška, základní znalosti ovládání lodě, odjetí celého maratonu po stanovené trase pouze vlastní silou a bez cizí pomoci včetně přenášení jezů, řídit se pokyny pořadatelů, v každé posádce musí být minimálně jedna osoba starší 18 let. Závodníci mladší 15 let mají povinně vestu. Závodníci v kategorii SUP mají povinnou helmu a vestu.

 

Kategorie posádek:

Dětská, Dámská, Štafeta, Mix, Mix-senior, Junioři, Muži, Chlapi, Veteráni, Kmeti 

SLOŽENÍ posádky (muž nebo žena) a VĚK posádky (součet let obou členů)   

 

Dětská – posádku tvoří minimálně osmnáctiletý(á) a dítě mladší 15 let

Dámská – posádka dvou žen, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let

Mix – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 80 let  

Mix-senior – posádka muž a žena, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 80 let

Junioři – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 33 let a nižší než 60 let  

Muži – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 60 let a nižší než 75 let  

Chlapi – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 75 let a nižší než 100 let  

Veteráni – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 100 let a nižší než 120 let

Kmeti – posádka dvou mužů, jejíž VĚK je roven nebo vyšší než 120 let

 

Podmínky k zařazení do kategorie: 

jízda na klasické turistické lodi, která je uzpůsobena pro dva pádly pádlující (háček a zadák) v přední a zadní části lodě. Pádlující používají pádla pouze s jedním listem. Maximální délka lodi je 535 cm a minimální šířka v nejširším místě 78 cm. Loď, která nebude splňovat uvedené podmínky a rozměry, nemůže být zařazena do některé z výše uvedených kategorií. Její posádka zároveň jede bez možnosti umístit se v Absolutním pořadí VMB. O zařazení či nezařazení do kategorie rozhoduje u sporných lodí kapitánský můstek. 

 

Štafeta, Dětská štafeta, Pramice, Raft, Singl (C1), Kajak (K1, K2), Paddleboard (muži, ženy):

jedou mimo hlavní kategorie závodu ve vlastních kategoriích a nejsou zařazeny do hodnocení Absolutního pořadí. Štafeta – posádka čtyř závodníků, v lodi vždy osoba starší 18 let, v polovině trati výměna posádky 

Dětská štafeta – posádka čtyř závodníků, v lodi vždy osoba starší 18 let a dítě mladší 15 let, v polovině trati výměna posádky.

Pro štafety platí stejné technické regule jako pro lodě a pádla v hlavních kategoriích (tj. maximální délka, minimální šířka, pádlo pouze s jedním listem). 

 

Start v Dolanech – jak postupovat, aby posádka mohla odstartovat:

Následující kolečko musí absolvovat kompletní posádka!!! 

1. Zastavení: Na autě před místem startu jsou vyvěšeny startovní listiny. Posádka přihlášená v termínu si na nich zjistí své startovní číslo a čas startu. Pokud nebyla přihláška podána v termínu, je nutno ji vyplnit na stolku vedle auta. V obou případech postupuje posádka k 2. Zastavení.

2. Zastavení: Registrace posádky a přidělení startovního čísla k nalepení na pravou stranu špičky lodě. Posádka dále postupuje k 3. Zastavení.

3. Zastavení: Posádka zde obdrží propozice, popis a itinerář trasy maratonu, pamětní listy a po zaplacení startovného postupuje na 4. Zastavení.

4. Zastavení: Kontrola a případně doplnění nebo upřesnění údajů na přihlášce, její podepsání všemi členy posádky a výdej poukázek na občerstvení v cíli. To je vše, pak už jenom vlastní příprava a start.  

 

Ceny, pokud dojedou do ukončení měření času, obdrží:

nejmladší a nejstarší závodník/ce, kteří ujeli celých 58,3 km v časovém limitu; nejrychlejší pramice, raft, štafeta, dětská štafeta; první tři singlíři (C1), kajakáři (K1), deblkajakáři (K2) a SUP (muži, ženy); první tři posádky v jednotlivých kategoriích a prvních devět nejrychlejších posádek v Absolutním pořadí VMB

 

Startovné:  

- dospělá osoba 350 Kč, dítě do 15 let 50 Kč – vybírá se po přidělení startovního čísla

- za přihlášku podanou po termínu nebo na startu je účtován administrační poplatek 300 Kč za loď

 

Ubytování:

- zdarma na tábořišti v Dolanech z pátku 17. května na sobotu 18. května 2024

- zdarma na tábořišti v Branově od pátku 17. května do neděle 19. května 2024

 

Jídlo a pití:

zajištěno v dostatečném množství v cíli maratonu

 

Přeprava: 

- ze startu do cíle pořadatel zajišťuje pouze přepravu zavazadel soutěžících, nikoliv vozidel soutěžících

- pořadatel neposkytuje přepravu z cíle na start po ukončení maratonu

 

Ošetření:

v cíli není zabezpečena zdravotnická služba; odstoupivší závodníky a jejich lodě nikdo nesváží do cíle; v případě odstoupení ze závodu je nutné z důvodu přehledu o závodnících kontaktovat pořadatele na 724 380 194

 

Pojištění:

úrazové pojištění je uzavřené u Pojišťovny VZP, a.s.; tiskopisy pro nahlášení události jsou u pořadatelů v cíli

 

Protesty:

se podávají proti vkladu 1000 Kč; pokud bude protest uznán jako oprávněný, vklad se vrací zpět 

 

Sponzoři:

budou uvedeni na webových stránkách maratonu, na tiskovinách, ve výsledkové listině a budou prezentováni při vyhlášení výsledků závodu

 

Časový rozpis:

od 7:00 prezence závodníků, výdej startovních čísel, poukázek, kontrola a podpis přihlášek

při prezenci je nutná účast všech členů posádky

7:45 informace k trati, upozornění a pokyny

8:00 start prvních dvou lodí, v každé následující minutě startují současně další dvě lodě v pořadí: 

Dětská, Dámská, Dětská štafeta, Štafeta, Rafty, Pramice, Mix-senior, Mix, Junioři, Kmeti, Veteráni, Chlapi, Muži, Singly C1, Kajaky K1, Kajaky K2 

17:20 ukončení měření časů (posádky dojeté po ukončení měření času budou uvedeny ve výsledkové listině bez času jízdy)

od 17:45 vyhlášení výsledků

Po vyhlášení vítězů jednotlivých kategorií je závod oficiálně ukončen. Podrobný časový rozpis programu bude vyvěšen na startu, v cíli.

 

Přihlášky: 

odeslat on-line vyplněný formulář na adrese www.vodmar-beroun.cz (podpisy se doplňují až na startu), nebo podepsané, čitelně a úplně vyplněné formuláře, které jsou na našich stránkách ke stažení, poslat poštou na adresu Jaroslav Tomeš, Vodácký maraton na Berounce, Branislavova 1420, 266 01 Beroun 

v termínu do neděle 12. května 2024 do 24:00 hodin!!! 

Přihlášky po tomto termínu budou považovány již za přihlášky podané až na startu a může se stát, že budete zařazeni na konec startovního pole bez ohledu na kategorii posádky. A hlavně, zbytečně platíte víc!

Do přihlášek neuvádějte přezdívky, zkratky apod. Komplikuje to zpracování přehledů a dlouhodobých statistik Vodáckého maratonu na Berounce. Nesprávně či neúplně vyplněná přihláška (i jen nepodepsaná) je důvodem k diskvalifikaci posádky. U žen prosíme o uvedení rodného příjmení v případě, že pod tímto příjmením již maraton někdy absolvovala. 

 

Kontakty: 

jsou uvedeny na našich stránkách www.vodmar-beroun.cz

 

Všichni z  Kapitánského můstku VMB se těší na Vaši účast

 

  Propozice ke stažení  

Přihláška - posádky vyjma štafet, pramic a raftů

Přihláška - štafety

Přihláška - pramice a rafty