Vodácký maraton na Berounce


Úvodní slovo neboli „canc admirála“

Účelem těchto stránek Vodáckého maratonu na Berounce a přáním nás všech pořadatelů je, aby všichni minulí i budoucí účastníci maratonu měli k dispozici něco, co jedněm při listování těmito stránkami bude připomínat léta dávno minulá a druhým, že jejich tátové a mámy na vodě také něco dokázali, ačkoli by to v současné době o nich již málokdo řekl.

Tento vytrvalostní závod trvá nepřetržitě od roku 1978 a letos vstoupí do svého dalšího ročníku. Za celou tuto dobu se nestalo, aby předposlední sobotu měsíce května, pouze u prvního ročníku to bylo v červnu, se po řece Berounce z Dolan do Nezabudic nepřehnala tlupa potících se, případně mrznoucích, ale vždycky mokrých vodáků.

Z těch, kteří bojovali „o bednu“ v prvních ročnících Vodáckého maratonu, se stali usedlí tátové a mámy a na jejich místo v boji o nejlepší umístění nastoupily jejich děti. Tím ale v žádném případě nechci snižovat hodnotu výkonů těchto skalních účastníků maratonu. I se svými současnými přezdívkami „dědkové“ a „báby“ bojují v posledních ročnících doslova s nasazením vlastního života a někteří z nich mohou své odjeté maratony počítat na desítky. Jejich vůli po dosažení co nejlepších časů, vytrvalost a houževnatost by jim mohla závidět spousta daleko mladších soutěžících. Jejich výkon je obdivuhodný a jeho hodnotu zvyšuje i aktivní účast ve druhé etapě Vodáckého maratonu. Ta začíná na tanečním parketu s úvodní písničkou hrající hudební skupiny. Nejen v samotném závodě, ale také v této etapě Vodáckého maratonu prokazují tito „dědkové“ a „báby“ svoji nezdolnost a často z tanečního parketu odcházejí jako poslední. Vítězové této bujaré vodácké párty však již vyhlašováni nejsou, takže seznam těch nejvýkonnějších v přehledech skutečně nenajdete.

Že je to závod dost velké náročnosti nejen na fyzické síly posádky, ale hlavně na psychiku a vůli každého jednotlivce svědčí i fakt, že až do 25. ročníku se bojovalo o stejný putovní pohár, o který se soutěžilo již v prvním ročníku. Žádné posádce se do tohoto ročníku totiž nepovedla splnit podmínka k získání putovního poháru, což znamená zvítězit ve třech ročnících po sobě. Ačkoliv se některým povedlo vyhrát dvakrát za sebou, vždy se v dalším ročníku našel někdo, kdo jim pohár nepřál a v cíli byl o něco dřív. Ale přesto se našla posádka, která dokázala třikrát za sebou zvítězit a proto se od 26. ročníku začalo bojovat o nový putovní pohár, který Vodáckému maratonu na řece Berounce věnovali vodáci z Plzně – Zdeněk Fiala a Láďa Kellner. V následujících letech se výrazně zvedla kvalita a výkonnost jednotlivých posádek a tak i tento pohár jsme museli při 30. ročníku předat posádce, která první místo vybojovala třikrát za sebou. V současné době se vítězům absolutního pořadí Vodáckého maratonu na Berounce předávají poháry dva, které nám věnoval majitel sklárny Rück Crystal a.s. v Nižboře pan Ing. Jiří Rückl. Protože tyto poháry jsou již jenom putovní a nelze je získat do osobního vlastnictví, předávají se vítězné posádce ve zmenšené verzi podobné a tyto pak vítězům zůstávají napořád. 

Ale to asi není to nejpodstatnější. Určitě by se nemohlo závodit bez toho nejdůležitějšího a to je vaše účast. Ať už z vás jel někdo dvacetkrát nebo jen jednou, chtěl bych vám všem jménem minulých i současných pořadatelů poděkovat. Tím, že jste Vodácký maraton jeli, jste se zasloužili o to, že tento závod na řece Berounce vznikl, stále žije a hlavně nezaniká. Byla by to určitě velká škoda. Naším přáním a věřím, že přáním také většiny z vás je, aby Vodácký maraton na řece Berounce pokračoval i nadále. Proto velice oceňujeme přístup všech veteránů a veteránek Vodáckého maratonu, kteří v pozici rodičů a dokonce prarodičů nastoupí na start s háčkem, který je jejich synem či dcerou, případně vnukem nebo vnučkou. Máme tak jistotu, že tyto děti budou v tradici tohoto maratonu pokračovat. Věříme proto, že i tyto stránky napomohou k tomu, aby těch, kterým něco říká voda, dobrá parta, legrace i kamarádství, a nevadí jim osmapadesát kilometrů tvrdé dřiny i rozmary počasí, se na tábořišti v Dolanech u Berounky scházelo co nejvíce.

Avšak doby, kdy se téměř cokoliv dalo zajistit a připravit bez velkých nákladů, jsou dávno pryč Opravdu dříve stačilo, aby se pár lidí domluvilo, poprosilo se pár vodáků a kamarádů a akce byla zajištěna. To však v současné době již nejde a stejné je to i s Vodáckým maratonem na Berounce. Tábořiště nikdo zadarmo nepronajme, parket pro tancechtivé vodáky nikdo za hubičku nepostaví, dřevo na oheň se samo nepřiveze, jídlo pro závodníky taky něco stojí a sehnat ceny pro vítězné posádky dá opravdu hodně přemlouvání. Namítnete, že se vybírá startovné. Ano, to se sice vybírá, ale na pokrytí všech nákladů to v žádném případě nestačí. Byli bychom proto rádi, kdyby mezi účastníky a příznivci Vodáckého maratonu se našli tací, kteří by nám pomohli sami, nebo sehnali někoho, kdo by byl ochoten Vodácký maraton na Berounce podpořit. Není podstatné, zda finančně,  věcnými cenami, prací nebo službou, protože za každou pomoc jsme opravdu rádi. 

S přibývajícími ročníky Vodáckého maratonu na Berounce stoupají i nároky na jeho organizační zajištění. Tato akce již dávno přerostla do celorepublikového rozměru a v poslední době startují také posádky ze zahraničí. Z toho důvodu bychom přivítali dobrovolníky, kteří by byli ochotni se jakýmkoliv způsobem do přípravy a organizace Vodáckého maratonu zapojit. Jako pořadatele si uvědomujeme, že ani přes veškerou snahu nemůže být Vodácký maraton bez nějaké chyby. Proto přivítáme jakékoliv návrhy na vylepšení a připomínky k jeho organizaci. Slibujeme, že vaše náměty nezahodíme a pokud budou mít opravdu vliv na zlepšení, jistě se objeví v propozicích následujícího ročníku. Hlavně se nebojte a klidně kritizujte, ale o jedno prosím, nebijte nás, protože děláme na co nám síly a čas stačí.

Přeji proto všem účastníkům, aby nejen v  letošním a v každém dalším ročníku Vodáckého maratonu na Berounce, který pojedou, dosáhli co nejlepších výsledků, osobních rekordů, aby se večer dobře pobavili a na odjetý závod vzpomínali v dobrém. Sám sobě a všem organizátorům přeji, aby ve zdraví, v pohodě a s dobrou náladou i chutí závodit jste se nadále v hojném počtu objevovali na startu Vodáckého maratonu na Berounce. 

Nám všem, kdo se okolo Vodáckého maratonu motáme, přeji hlavně výdrž, chuť a ochotu v této činnosti pokračovat, aby se závod udržel a zlepšoval a aby tak další generace vodáků a vodaček  mohly každým rokem předposlední sobotu v květnu odstartovat na dalším ročníku Vodáckého maratonu na Berounce. 

Těšíme se na vás.