Vodácký maraton na Berounce


Čtvrt století

Pod jednotlivými odkazy jsou uvedeni účastníci Vodáckého maratonu na Berounce, kteří se podle daného kritéria umístili na prvních devíti místech. Výsledky jsou za období od roku 1978 do roku 2002, tedy za prvních 25 odjetých ročníků.

 

Pořadí účastníků podle odjetých kilimetrů po 25. ročnících

Pořadí podle odjetých kilometrů

 

Pořadí účastníků podle průměrné rychlosti po 25. ročnících

Pořadí podle průměrné rychlosti

 

Pořadí účastníků podle odjetého času po 25. ročnících

Pořadí podle odjetého času