Vodácký maraton na Berounce


Bodování účastníků

Shodný počet bodů do celkového hodnocení jednotlivců získávají oba členové posádky, která se umístí do devátého místa v absolutním pořadí Vodáckého maratonu na Berounce.

Bodové hodnocení je od 9 bodů za první místo do 1 bodu za deváté místo.

Absolutní pořadí se určuje podle dosaženého času bez rozdílu, ve které kategorii posádka startovala. Do absolutního pořadí se však nezapočítávají lodě a plavidla typu kajak, singl, pramice, raft a lodě, které nesplňují kriteria turistického provedení, případně se nevejdou do stanovených limitních rozměrů délky nebo šířky lodě. Pořadí těchto lodí je sice také vyhlašováno, ale bez zisku bodů.

V jednotlivých tabulkách je uveden seznam všech, kteří na Vodáckém maratonu na Berounce získali alespoň jeden bod. V tabulkách příslušného období je pak seznam uveden buď v pořadí podle získaných bodů, nebo je seřazen podle abecedy.

 

Bodování účastníků od 1. do 25. ročníku

1. až 25. ročník podle bodů                             1. až 25. ročník podle příjmení

 

Bodování účastníků od 26. do 50. ročníku

    

   26. až 50. ročník podle bodů                                26. až 50. ročník podle příjmení