Vodácký maraton na řece Berounce


Seznamy a součty účastníků

Pod odkazem „Seznam všech startujících“ najdete abecedně seřazené všechny účastníky Vodáckého maratonu na Berounce, kteří závod alespoň jednou jeli. Ke každému jménu je přiřazen údaj o odjetých ročnících, údaj o počtu startů a počet získaných bodů. U účastníků s více jak třemi starty, nebo se ziskem bodu je na konci tabulky uvedeno číslo stránky, na které jsou uvedeny údaje o dosaženém čase a celková statistika vybraného účastníka. Na požadovanou stránku se dostanete kliknutím na odkaz „Jednotlivé stránky“, kde si příslušnou stránku s vybraným účastníkem vyberete.

 

Seznam všech startujících účastníků

Všichni od 1. ročníku

 

Jednotlivé stránky s detailním rozpisem

 

 Jednotlivé stránky s detailním rozpisem